Участник в Програмата за лоялни клиенти може да бъде всяко физическо лице, клиент на магазин Шоко КООП, което е навършило 16 години.

Желаещите да участват в Програмата трябва да попълнят формуляр за участие, който могат да вземат от магазина ни на адрес гр. София, ул. Г.С.Раковски №101. Формулярът се попълва и подписва лично. Въз основа на подадения формуляр се издава индивидуална клиентска карта  Шоко КООП.

Клиенската карта е безплатна и се получава от клиента на място в магазина. Тя се активира до 24 часа от получаването ѝ.

При пазаруване клиентът предоставя картата си за маркиране, а генерирания при съответната покупка оборот се добавя към общия натрупан оборот в картата.

Когато натрупаният оборот достигне определена сума той може да бъде разменен за ваучер за пазаруване, който следва да се използва до 1 месец след издаването му.

При натрупан оборот 300 лв. – клиентът получава 10 лв. ваучер.

При натрупан оборот 700 лв. – клиентът получава 30 лв. ваучер.

При натрупан оборот 1000 лв. – клиентът получава 50 лв. ваучер.

Повече информация за Програмата за лоялни клиенти на магазин Шоко КООП можете да получите в магазина ни с адрес гр. София, ул. Г.С.Раковски №101.

greeting_dialog_display="hide"
Минимум 4 символа
Бонус точки
  • Регистрирайте се и спечелете
    10 Точки
  • Завърши поръчка и Спечели 1 точка на всеки 1.00лв. изхарчен
  • Покани приятел
    Сподели този линк с приятел и спечели точки, след завършена поръчка.
  • 300 точки = 10 лв. ваучер; 700 точки = 30 лв. ваучер; 1 000 точки = 50 лв. ваучер;
Бонус Бонус